Taalpunt

Taalpunt Dalfsen van de Stichting Taal voor het Leven. Zij verzorgen trainingen voor Taalcoaches. Voor deze training kunnen kandidaten zich nu opgeven. Het Taalpunt Dalfsen heeft een centrale rol in de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Dalfsen.

De bedoeling is om de taalvaardigheid te versterken van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Veel bedrijven, particulieren, welzijns- en vrijwilligersorganisaties uit de gemeente doen mee en zetten zich ten volle in om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken Een aantal vrijwilligers zijn opgeleid tot taalcoaches, werkgevers geven deelnemers een kans op werkervaring of om hogerop te komen en mensen die moeilijkheden hebben met lezen en schrijven kunnen terecht in Trefoele+ bij het Taalpunt in de Bibliotheek.

Mensen die hulp zoeken bij het vergroten van hun eigen taalvaardigheid, kunnen zich melden. Ook als iemand een persoon in zijn omgeving kent die moeite heeft met lezen en/of schrijven, is het mogelijk om bij het Taalpunt informatie in te winnen.

Een geschoolde coördinator kan helpen de vaardigheden te vergroten. Vaak gaat het niet alleen om lezen en schrijven, maar is het probleem breder. Het gaat om het opbouwen van zelfvertrouwen, sociale activering, gezondheid, de eigen ontwikkeling, het vinden van een baan.

Taalpunt Dalfsen
Ruigedoornstraat 108
7721BR DALFSEN

Telefoon:
06-12486985

Openingstijden:
Donderdag van 09.30 tot 12.30 uur