Landstede

Binnen Trefkoele+ heeft Landstede verschillende afdelingen, waaronder:

Landstede Training, Opleiding & Advies

Landstede Training, Opleiding & Advies verzorgt uiteenlopende opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten voor bedrijven, instellingen, gemeentes, instanties en volwassenen. Ons aanbod is breed en gericht op het ondersteunen en het begeleiden van zelfontplooiing van volwassenen. Dit doen we op locatie in regio Salland, Overijssel, Gelderland en Flevoland en incompany.

 

Landstede Welzijn 

Door vergrijzing, toenemende eenzaamheid en minder sociale voorzieningen verdienen 55-plussers speciale aandacht in het welzijnsbeleid. Landstede Welzijn helpt senioren hun sociale netwerk te vergroten en draagt bij aan de WMO-ambitie door ouderen zelfredzamer te maken.

Ouderen zo lang mogelijk de eigen regie blijven houden

In gemeenten vormen ouderen een steeds grotere groep. Meer dan andere inwoners kampen zij met eenzaamheid en een krimpend sociaal netwerk. Met voorlichting, persoonlijke begeleiding, bemiddeling, ontmoeting, activiteiten en diensten willen we hen actief en zelfstandig houden. Ons aanbod sluit aan op de lokale situatie en verschilt daardoor per gemeente, wijk of dorp.

header_welzijn_ouderenwerk

Voorbeelden van onze activiteiten en diensten

  • Seniorencafé’s
  • Vinden van vrijwilligers om activiteiten te ondernemen
  • Maaltijdverzorging
  • Voorlichting
  • Project seniorenbezoek en ouderenadviseur
  • Ouderenconsultatiebureau
  • Meer bewegen voor ouderen

Gebruikmaken van de kennis en ervaring van ouderen

Ouderen hebben een schat aan bruikbare ervaring en kennis. We willen daarom ook onder senioren vrijwillige inzet stimuleren. Tegelijkertijd komt ouderdom met gebreken, waardoor hulp soms nodig is. En omdat sociale voorzieningen steeds verder worden uitgekleed, werken wij aan oplossingen die ouderen mobiel en actief houden.

We gaan uit van de kracht van senioren zelf

Om na te gaan welke ondersteuning nodig is, brengen we de situatie van zoveel mogelijk ouderen binnen een gemeente in kaart. Daarbij werken we samen met ouderenbonden, het WMO-loket, zorginstellingen en andere ketenpartners. Door onze directe en laagdrempelige contacten met ouderen hebben we een belangrijke signaalfunctie binnen het welzijnsbeleid voor deze groep.

Jongeren

Het jongerenwerk binnen de Trefkoele plus is vanaf 1 januari overgenomen door    SMON welzijn.

Meer informatie vindt u op www.landstede.nl

landstede

Landstede in Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721BR DALFSEN

Telefoon:
088 850 8800

Website:
www.landstede.nl